Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2022-2023,συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00Ευρώ). Πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερα’ και ύστερα  εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση. (αρχείο pdf)

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

τριών επιδαπέδιων κλασσικών ψυκτών νερού δικτύου με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Ανοξείδωτο (Inox) περίβλημα, β) Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 8 λίτρων γ) Απόδοση άνω των 70 λίτρων/ώρα , δ) Ισχύς ¼ Hp, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.200,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πατήστε στο κουμπί περισσότερα και ύστερα εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο doc)

Όλο το άρθρο

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΛΩΘΕΝ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ , ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ   ΔΙΕΔΡΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  &  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2022. πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση (αρχείο doc). Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί περισσότερα και δοκιμάστε εκ νέου.

Όλο το άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.» Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) έως την 15η Δεκεμβρίου 2022. πατήστε εδώ […]

Όλο το άρθρο