Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Δελτία τιμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανάρτηση των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών του νομού Θεσπρωτίας, όπως ακριβώς δημοσιεύονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.