Μενού Κλείσιμο

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το έργο CLLD-CulTour 

Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania – CLLD-CulTour 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία και αποτελούμενο από 4 δικαιούχους με μεγάλη εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Δήμος Ζίτσας-Κύριος Δικαιούχος, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπτωτίας, Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς, Δήμος Δρόπολης) με άφθονους πολιτιστικούς πόρους, το CLLD-CulTour υποστηρίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στον μαζικό τουρισμό σε διασυνοριακές περιοχές και, ως εκ τούτου, να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του (π.χ. εποχικότητα, υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της παράκτιας ζώνης) και να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στις περιοχές του Προγράμματος. Ωστόσο, παρά την αφθονία των πολιτιστικών πόρων στα εδάφη του προγράμματος, το γεγονός ότι οι υλικοί και άυλοι πολιτιστικοί πόροι τείνουν να είναι διάσπαρτοι και απομονωμένοι σε όλες τις περιοχές του Προγράμματος, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες του πολιτιστικού τομέα και των δημόσιων διοικήσεων, σημαίνει ότι μέχρι στιγμής οι περιοχές του προγράμματος δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Άξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Προϋπολογισμός : 685.825,00€

Διάρκεια  : 24 μήνες

πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα (μορφή αρχείου docx)