Μενού Κλείσιμο

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Πατήστε εδώ για να δείτε σε αρχείο pdf  τη διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες αυτών. (ΦΕΚ 233, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, 27-12-2010) και εδώ (αρχείο εικόνας) για να δείτε σε απλό οργανόγραμμα τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.