Μενού Κλείσιμο

Πεζοπορικά Μονοπάτια

Τα πεζοπορικά μονοπάτια του νομού μας και οι ορεινές περιπλανήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πεζοπόρους και φυσιολάτρες. Τονίζεται δε, κάθε είδους εξόρμηση εγκυμονεί πάσης φύσεως κινδύνους, από απρόβλεπτους ή και προβλέψιμους παράγοντες.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες εξορμήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

  • Δάσος “Τσιπουρικί” άνωθεν της Ηγουμενίτσας

 

  • Όρος “Βαραθι” άνωθεν του οικισμού “Εθνικής Αντίστασης” και του Μαυρουδίου

 

  • Οροσειρά “Γουλγάρα” Νότια της ΗγουμενίτσαςΔάσος “Τσιπουρικί” άνωθεν της Ηγουμενίτσας

 

  • Δάσος “Τσιπουρικί” άνωθεν της Ηγουμενίτσας

 

  • Όρος “Βαραθι” άνωθεν του οικισμού “Εθνικής Αντίστασης” και του Μαυρουδίου

 

  • Δάσος “Τσιπουρικί” άνωθεν της Ηγουμενίτσας

 

 

 

Συντόμως θα ακολουθήσουν αναλυτικές πληροφορίες.