Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

CPV: 90922000-6

Δακοκτονία 2024 – Παγιδοθεσία και Δολωματικός Ψεκασμός των ελαιόδεντρων – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδοτών από την Π.Ε. Θεσπρωτίας

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή εργολάβων μειοδοτών για τα έργα με τίτλο : « Υλοποίηση υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο…