ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ     Για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.175 τ.μ. για καλλιέργεια στο αγρ/μα Μύλοι Σμέρτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4061/2012 πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη (μορφή αρχείου pdf) πατήστε εδώ για να δείτε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα (μορφή αρχείου pdf)  

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο /γρασάρισμα μηχανημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο /γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Η Π.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ενδυμάτων – , για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Θ. , συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων (1.800,00 € με το Φ.Π.Α) πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)  

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας /γυαλιών προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία – , που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Θ. , συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων (300,00 € με το Φ.Π.Α.) πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υποδημάτων – , που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕΘ , συνολικού προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων (1.200,00 € με το Φ.Π.Α. πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο του […]

περισσότερα

Μεταφορά Μαθητών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (2η) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 34.982,77 € πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)   Διόρθωση σφάλματος στα δρομολόγια με «α/α 10 και 11» του Πίνακα του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 2η Διαπραγμάτευση με τίτλο […]

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2022 πατήσε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)

περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Θεσπρωτίας Πρόσκληση 1η Διευκρίνηση (1.11.21) 2η Διευκρίνηση (2.11.21) 3η Διευκρίνηση  4η Διευκρίνηση

περισσότερα