Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο/γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της ΠΕΘ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη α) την αριθμ. 153941/21006/27-09-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης / πολυετούς έγκρισης της Περιφέρειας Ηπείρου και β) την αριθμ. 154858/21147/28-09-2023 βεβαίωση, προτίθεται…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση καυστήρων /λεβήτων

H Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και τυχόν βλαβών, προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης…