Μενού Κλείσιμο

Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων Ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π.Ε.Θεσπρωτίας κατά την 31η Μαΐου 2024

Ανακοίνωση των φαρμακείων και οι κενών θέσεων των φαρμακειών της Π. Ε. Θεσπρωτίας, ως έχουν διαμορφωθεί έως την 31η ΜΑΪΟΥ 2024.