Μενού Κλείσιμο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.420,44 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟ-
ΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

πατήστε εδώ  για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)

Για να δείτε το παράρτημα Β – τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ (αρχείο doc) ή εδώ (αρχείο pdf)

Για να δείτε το παράρτημα Γ – υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ (αρχείο doc) ή εδώ (αρχείο pdf)