Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π.) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο του έτους 2023.

  • Προκειμένου να δείτε και να εκτυπώσετε την υπ.αρ. πρ. 178081/21248, 15-11-2022 σχετική πρόσκληση με ΑΔΑ 99Π67Λ9-9Ρ0 πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf).
  • Για να δείτε και να εκτυπώσετε τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για εταιρεία πατήστε εδώ (μορφή αρχείου doc)
  • Αντιστοίχως για να δείτε και εκτυπώσετε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για φυσικό πρόσωπο πατήστε εδώ (μορφή αρχείου doc)
  • Πατώντας εδώ μπορείτε απλώς να δείτε το εκδοθέν σχετικό δελτίο τύπου.