Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

  • πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση (αρχείο pdf)
  • πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (αρχείο doc)
  • πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση που αναφέρει το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεως