Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων & παραμονής εκδρομέων σε Εθνικούς Δρυμούς,
Δάση και “Ευπαθείς” περιοχές, λόγω του κινδύνου εκ των πυρκαγιών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική απόφαση. Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερα’ και δοκιμάστε εκ νέου.