Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Νέα – Ανακοινώσεις

Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων Ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π.Ε.Θεσπρωτίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Κενές θέσεις των φαρμακειών της Π. Ε. Θεσπρωτίας, ως έχουν διαμορφωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023