Μενού Κλείσιμο

Δακοκτονία 2024 – Παγιδοθεσία και Δολωματικός Ψεκασμός των ελαιόδεντρων – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδοτών από την Π.Ε. Θεσπρωτίας

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή εργολάβων μειοδοτών για
τα έργα με τίτλο : « Υλοποίηση υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των
προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β), στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας » (CPV : 90922000-6)

πατήστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη και εδώ την περίληψή της  (μορφή αναδυόμενων αρχείων pdf)