Μενού Κλείσιμο

Διαγωνισμός ανάδειξης μειοδοτών για παροχή υπηρεσιών 1) ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και του 2) από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) – Εφαρμογή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη και εδώ την περίληψη αυτής (αρχεία pdf)

πατήστε εδώ για να δείτε την ορθή επανάληψη της 18ης Μαΐου 2023 επί της διακήρυξης