Μενού Κλείσιμο

Διακήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, …”

Διακήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Nομού Θεσπρωτίας”, συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 € με το Φ.Π.Α (52.822,58 € άνευ του ΦΠΑ)

Διακήρυξη (σε pdf)

Διακήρυξη (σε doc)

ΕΕΕΣ

Διακήρυξη (περίληψη)