Εκδηλώσεις Σουλίου 2022 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για μεταφορικό
μέσο των εκδηλώσεων των Εορτών Σουλίου 2022. Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf). Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερα’ και δοκιμάστε εκ νέου.