Μενού Κλείσιμο

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για τη μεταφορά μαθητών 2022-2023 & 2023-2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο της παράτασης με ημερομηνία 19/7/2023 (αρχείο pdf)