Μενού Κλείσιμο

Μεταφορά μαθητών – Ανακοίνωση για έναρξη υποβολής προσφορών, καταληκτική ημερομηνία και ημέρα αποσφράγισης μετά από την τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης μέσω ΔΣΑ

Οι οικονομικοί φορείς δύναται πλέον να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύστημα με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412,1 από σήμερα Παρασκευή 28/07/2023 και ώρα 13:30 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 03/08/2023 και ώρα 23:59:59.

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο