Μενού Κλείσιμο

Mεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων, 2022-2023 και 2023-2024 (2.893.600,00 € με Φ.Π.Α. 13%)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, με δικαίωμα παράτασης (ήτοι έως 31.12.2024) προϋπολογισμού έως 2.560.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.  (2.893.600,00 € με Φ.Π.Α. 13%) 

CPV: 60130000-8 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)

Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αναρτημένη στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων)  πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf) και εδώ για να τη δείτε σε μορφή αρχείου doc.

Στις 19/7/2023 δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο (μορφή pdf).

Στις 21/7/2023 δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412 και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο (μορφή pdf).

Στις 25/7/2023 εκδόθηκε παράταση υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών
Προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412 και ορισμός νέας
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο (μορφή pdf).

Στις 26/7/2023 ανακοινώθηκε νέο έγγραφο από τις οικονομικές υπηρεσίες περί ανακοίνωσης για τροποποίηση της 1ης πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω ΔΣΑ. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Στις 28/7/2023 εκδόθηκε νέο έγγραφο για την έναρξη υποβολής προσφορών, καταληκτική ημερομηνία και ημέρα αποσφράγισης μετά από την τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης μέσω ΔΣΑ. Πατήστε εδώ για να το δείτε (μορφή pdf)