Μενού Κλείσιμο

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958

Έχοντας υπόψη το σχετικό  Α.Π. οικ. 3826/ 533/ 11 – 1 – 2023 έγγραφο περί παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958 έγγραφο,  ορίζουμε ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο της εν θέματι διακήρυξης, την 24/ 1/ 2023 και ώρα 09.00. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.