Μενού Κλείσιμο

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2023 υποψηφίων: α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική απόφαση (μορφή αναδυόμενου αρχείου: pdf)