Μενού Κλείσιμο

Ορθή επανάληψη επί της Διακήρυξης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς το έτος 2023 από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 189505

πατήστε εδώ για να δείτε σε pdf το σχετικό αρχείο, το οποίο δημοσιεύεται και στο άρθρο του διαγωνισμού στις 4/5/2023