Μενού Κλείσιμο

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων

Σε συνέχεια της  αριθμ. Πρωτ. 2996/387/11-01-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια  συντήρηση των  Ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια  υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),λόγω μη υποβολής οικονομικών προσφορών  από ενδιαφερόμενους φορείς ,η υπηρεσία παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και την 25-01-2022 και ώρα 12:00.

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση (αρχείο doc)

για να δείτε την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, επιλέξτε :  “Ενημέρωση”  > “Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος”  ή εναλλακτικά πατήστε εδώ