Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κάνει γνωστό ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Θεσπρωτίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Τομεάρχες Δακοκτονίας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Τ.Ε. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει).

  • πατήστε εδώ για να δείτε την υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου
  • πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική περίληψη
  • πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
  • πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ή Τ.Ε. , πατήστε εδώ

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, πατήστε εδώ