Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

 περιόδου 2023/2024, βάσει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115

 

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.(ΕΕ) 2021/2115, άρθρο 58 και την υπ’ αριθμό 3138/329916/27.10.2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 1η Νοεμβρίου έως τη 27η Νοεμβρίου 2023…

Για να το δείτε πατήστε εδώ