Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ – Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την Π.Ε. Θεσπρωτίας για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ – α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 146051

Πατήστε στο κουμπί περισσότερα και εν συνεχεία εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη  και εδώ  για να δείτε την αντίστοιχη περίληψη (μορφή αρχείων pdf)

Πατήστε εδώ  για να δείτε την απάντηση επί ερωτημάτων για τον διαγωνισμό ΤΕΒΑ Θεσπρωτίας με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  146051

Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση νεότερου ερωτήματος για τον διαγωνισμό ΤΕΒΑ Θεσπρωτίας με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  146051