Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ύστερα από την υπ.αρ. πρωτ. 42168/4703/21-03-2022 αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΘ , προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια α) τεσσάρων (4) ζευγών υποδημάτων εργασίας (μποτάκια) και β) τεσσάρων (4) ψαλιδιών κλαδέματος χειρός (κλαδευτήρια), συνολικού προϋπολογισμού 300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκειμένου να δείτε, ΄κατεβάσετε΄ή εκτυπώσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην τελική της μορφή (ορθή επανάληψη) πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf),

Την αρχική πρόσκληση θα τη βρείτε εδώ