Μενού Κλείσιμο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 716.556,25  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 10% .

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα υποδείγματα των παραρτημάτων Β, Γ1, Γ2 & Γ3 διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)