Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλεια & οδική βοήθεια υπηρ. οχημ. και μηχανημάτων έργων. (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή επανάληψη επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της ΠΕ Θεσπρωτίας & παράταση υποβολής προσφορών

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)