Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλεια & οδική βοήθεια υπηρ. οχημ. και μηχανημάτων έργων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης και παροχής οδικής βοήθειας των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2023-2024,συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00Ευρώ).

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)