Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και βοηθητικού λοιπού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού έως 3.000,00 € (με ΦΠΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και βοηθητικού λοιπού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού έως 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    Οι προσφορές θα κατατίθενται εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου με συνημμένα τα ως άνω δικαιολογητικά, έως και την Τρίτη 12-04-2022, ώρα: 13:00 στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή αρχείου pdf πατήστε εδώ ,  ενώ σε μορφή αρχείου doc πατήστε εδώ .