Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Η Π.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ενδυμάτων – , για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Θ. , συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων (1.800,00 € με το Φ.Π.Α)

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)