Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας /γυαλιών προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία – , που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε.Θ. , συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων (300,00 € με το Φ.Π.Α.)

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)