Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση καυστήρων /λεβήτων

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και τυχόν βλαβών,  προτίθεται
να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης
καυστήρων πετρελαίου στο χώρο του Διοικητηρίου και στο κτίριο του ΚΤΕΟ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf). Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερα’ και δοκιμάστε εκ νέου.