Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υποδημάτων – , που υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕΘ , συνολικού
προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων (1.200,00 € με το Φ.Π.Α.

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)