Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ύστερα από το αριθμ. πρωτ. οικ. 6627/782/17-01-2022 αίτημα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΘ  , προτίθεται να προβεί,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια  των κάτωθι αντικειμένων προϋπολογισμού δαπάνης 620,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

για να δείτε τη σχετική πρόσκληση, πατήστε  εδώ (μορφή αρχείου pdf)