Μενού Κλείσιμο

Προστάτεψε τα δάση, προστάτεψε τη ζωή

Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να δημιουργήσει μία τεράστια καταστροφή. Η  φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς.