Μενού Κλείσιμο

Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων Ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π.Ε.Θεσπρωτίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Κενές θέσεις των φαρμακειών της Π. Ε. Θεσπρωτίας, ως έχουν διαμορφωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική απόφαση και εδώ τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για άδεια ιδρύσεως φαρμακείου  (αρχεία pdf)