Μενού Κλείσιμο

Τομεάρχες Δακοκτονίας: πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας και προσληπτέων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Τομεάρχες Δακοκτονίας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Τ.Ε. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας και εδώ το σχετικό πίνακα των προσληπτέων  ή ανατρέξτε στην ανάρτηση της 22ας Μαΐου 2023 για να δείτε και τα υπόλοιπα σχετικά.