Μενού Κλείσιμο

Συντάκτης: Κώστας Αθανασίου

Σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων Ιδρύσεως φαρμακείων – Γνωστοποίηση Κενών θέσεων φαρμακείων Π.Ε.Θεσπρωτίας κατά την 31η Μαΐου 2024

Ανακοίνωση των φαρμακείων και οι κενών θέσεων των φαρμακειών της Π. Ε. Θεσπρωτίας, ως έχουν διαμορφωθεί έως την 31η ΜΑΪΟΥ 2024.

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.