Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

 • Διακήρυξη I: Για την παραχώρηση κατά χρήση του με αριθ. 66 τεμαχίου έκτασης 4.329,16 τ.μ. για
  καλλιέργεια στο αγρ/μα Παραποτάμου της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 4
  του Ν. 4061/2012.  Πατήστε εδώ  για να δείτε τη σχετική διακήρυξη και εδώ το αντίστοιχο τοπογραφικό.

 • Διακήρυξη II: Για την παραχώρηση κατά χρήση του με αριθ. 65 τεμαχίου έκτασης 4.875,00 τ.μ. για
  καλλιέργεια στο αγρ/μα Παραποτάμου της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 4
  του Ν. 4061/2012.  Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη και εδώ το αντίστοιχο τοπογραφικό.

 • Διακήρυξη ΙΙΙ: Για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του με αριθ. 45α τεμαχίου έκτασης 20.000
  τ.μ. για καλλιέργεια στο αγρ/μα Καρβουναρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύμφωνα με το
  άρθρο 4 του Ν. 4061/2012. Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη και εδώ το αντίστοιχο τοπογραφικό.

 • Διακήρυξη IV: Για την παραχώρηση κατά χρήση του με αριθ. 250 τεμαχίου έκτασης 1.178,47 τ.μ. για
  καλλιέργεια στον αναδασμό αγροκτήματος Ρίζιανης-Κορύτιανης της Π.Ε. Θεσπρωτίας
  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4061/2012.  Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη και εδώ το αντίστοιχο τοπογραφικό.