Μενού Κλείσιμο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών του φορέα μας, των οποίων οι εγγυήσεις οι οποίες ζητούνται θα πρέπει να είναι εργοστασιακές. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως το ποσό των  € 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων ευρώ).  Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Προκειμένου να δείτε την ορθή επανάληψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf). Πατήστε εδώ  να τη δείτε σε μορφή αρχείου doc. Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερα’ και δοκιμάστε ξανά.