Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων

Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Θεσπρωτίας

Πρόσκληση

1η Διευκρίνηση (1.11.21)

2η Διευκρίνηση (2.11.21)

3η Διευκρίνηση 

4η Διευκρίνηση