Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Θεσπρωτίας

Πρόσκληση

1η Διευκρίνηση (1.11.21)

2η Διευκρίνηση (2.11.21)

3η Διευκρίνηση 

4η Διευκρίνηση