Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Ιανουάριος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στεφάνια

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων, για τις κάτωθι εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων: α) της 25ης Μαρτίου β) των Εθνικών…

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958

Έχοντας υπόψη το σχετικό  Α.Π. οικ. 3826/ 533/ 11 – 1 – 2023 έγγραφο περί παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από…

Προγράμμα Εξετάσεων Φαρμακοποιών για Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Προκειμένου να δείτε το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φαρμακοποιών για Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, πατήστε εδώ  .  Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών…

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958»

Κατ΄ εφαρμογή της σχετικής διάταξης της εν θέματι διακήρυξης η οποία προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αναστολή λειτουργίας του Κ.Τ.Ε.Ο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους – ιδιαίτερους υπηρεσιακούς λόγους που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών &…