Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο/γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της ΠΕΘ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη α) την αριθμ. 153941/21006/27-09-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης / πολυετούς έγκρισης της Περιφέρειας Ηπείρου και β) την αριθμ. 154858/21147/28-09-2023 βεβαίωση, προτίθεται…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση καυστήρων /λεβήτων

H Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και τυχόν βλαβών, προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλεια & οδική βοήθεια υπηρ. οχημ. και μηχανημάτων έργων. (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή επανάληψη επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της ΠΕ Θεσπρωτίας & παράταση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλεια & οδική βοήθεια υπηρ. οχημ. και μηχανημάτων έργων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης και παροχής οδικής βοήθειας των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2023-2024,συνολικού…