Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

Μεταφορά μαθητών – Ανακοίνωση για έναρξη υποβολής προσφορών, καταληκτική ημερομηνία και ημέρα αποσφράγισης μετά από την τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης μέσω ΔΣΑ

Οι οικονομικοί φορείς δύναται πλέον να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύστημα με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412,1 από σήμερα Παρασκευή 28/07/2023 και ώρα 13:30 με καταληκτική…

Μεταφορά μαθητών – Ανακοίνωση για τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών μέσω ΔΣΑ

Μεταφορά μαθητών – Ανακοίνωση για τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών μέσω ΔΣΑ πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο (pdf αρχείο)

Ορθή Επανάληψη – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412 και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.…

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412 και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.…