Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198412 και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.…

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για τη μεταφορά μαθητών 2022-2023 & 2023-2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ…

Mεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων, 2022-2023 και 2023-2024 (2.893.600,00 € με Φ.Π.Α. 13%)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής…

Τομεάρχες Δακοκτονίας: πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας και προσληπτέων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Τομεάρχες Δακοκτονίας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Φυτικής…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κάνει γνωστό ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Θεσπρωτίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

Διαγωνισμός ανάδειξης μειοδοτών για παροχή υπηρεσιών 1) ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και του 2) από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) – Εφαρμογή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός