Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για μεταφορικό μέσο των εκδηλώσεων των Εορτών Σουλίου 2023

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση και εδώ την ανακοίνωση της 11ης Μαΐου σύμφωνα με την οποία η προσφορά που αφορά τη β΄διαδρομή …

Διαγωνισμός ανάδειξης μειοδοτών για παροχή υπηρεσιών 1) ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και του 2) από εδάφους δολωματικού ψεκασμού των προστατευόμενων ελαιόδεντρων (Τμήμα Β) – Εφαρμογή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)