Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

CPV: 90922000-6