Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και στο ΚΕΔΑΣΥ Νομού Θεσπρωτίας τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34/2477/14.12.2022 (6ΙΒΜ7Λ9-ΘΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και στις ΔιευθύνσειςΠρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ Θεσπρωτίας, διάρκειας δύο ετών 2023 και 2024 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης» και […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΛΩΘΕΝ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ , ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ   ΔΙΕΔΡΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  &  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2023. Πατήστε στο κουμπί  ‘περισσότερα’  και εν συνεχεία εδώ  

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο / γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Θ.

Η Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών πλυσίματος των οχημάτων και πλυσίματος και γρασαρίσματος των μηχανημάτων έργων για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2023 μέχρι 31-12-2023. Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) από τα οποία δεκαπέντε (15) είναι οχήματα και οκτώ (08) μηχανήματα έργου . Ο […]

Όλο το άρθρο

Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2023 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

H Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ: 189189/22651/01.12.2022 εκδοθείσα Απόφαση πολυετούς έγκρισης δαπάνης και την με αριθμ. πρωτ: 190752/22806/05.12.2022 Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας, για τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2023 (σύμφωνα με την αριθμ. 31/2239/22-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), προτίθεται […]

Όλο το άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, μέσω της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  παρέλαβε και θα παραδώσει στους Εταίρους της,  Δήμο Ηγουμενίτσας, Δήμο Σουλίου και Δήμο Φιλιατών νέες ποσότητες από ΤΡΟΦΙΜΑ  (ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ & ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), τα οποία θα διανεμηθούν από τους Δήμους […]

Όλο το άρθρο

Μεταφορά μαθητών – Αίτηση συμμετοχής για την εγγραφή στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171311

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, παρατίθενται  εδώ  σημαντικές επισημάνσεις  – διευκρινίσεις. Εναλλακτικά πατήστε στο κουμπί περισσότερα και δοκιμάστε εκ νέου.

Όλο το άρθρο

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ – Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την Π.Ε. Θεσπρωτίας για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ – α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 146051 Πατήστε στο κουμπί περισσότερα και εν συνεχεία εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη  και εδώ  για να δείτε την αντίστοιχη περίληψη (μορφή αρχείων pdf) Πατήστε εδώ  για να δείτε την απάντηση επί […]

Όλο το άρθρο